Det finns en enorm mängd olika kampsporter från alla världens hörn. Många har utövats och utvecklats under många århundraden eller kanske något årtusende såsom japanska och kinesiska kampsporter. Men kampsporter är inte något som står stilla utan fortsätter att utvecklas till nya och effektiva tekniker som exempelvis Jeet Kune Do som skapades av Bruce Lee.

Från tv-spel och film till riktig träning

Många har säkert blivit bekanta med kampsport via tv-spel eller filmer. Tyvärr lever vi i en alltmer otrygg värld så varför inte börja träna kampsport på riktigt. Alla, yngre som äldre, har möjlighet att utöva någon form av kampsport. Krav maga är ett utmärkt exempel på en kampsport som de allra flesta kan lära sig oavsett styrka, ålder eller kondition. Krav maga tränas i den israeliska försvarsmakten och kallas även ”the art of staying alive”. Det här är en mycket effektiv kampsport där du utför offensiva samt defensiva drag på samma gång, vilket skyddar dig från att bli skadad. Det kan tyckas komplext men teknikerna är designade att vara enkla att utföra. De baseras på reflex samt instinkt, vilket gör krav maga lätt att lära sig samt använda vid en attack. Krav maga är oerhört effektiv för självförsvar eftersom träningen är verklighetsbaserad med mål att snabbt neutralisera en eller flera angripare.

Få tid att träna

Det finns många som gärna vill träna kampsport men som inte anser sig ha tid. För yrkesverksamma och barnfamiljer räcker tiden ofta inte till och många känner sig stressade. Men för att skapa mer tid för dig själv kan du till exempel anlita Vardagsfrid att ta hand om städningen av din bostad. För dig som bor i Stockholm, Uppsala, Norrtälje och Västerås kan Vardagsfrid hjälpa dig med effektiv och bra hemstäd så att du får en enklare vardag. När du anlitar Vardagsfrid för hemstäd kommer du att få en ordinarie städare som hjälper till med städningen. Om du beställer en storstädning kommer ett team att hjälpa till. Hemstäd utförs med Svanenmärkta produkter för att arbeta så klimatpositivt som möjligt. Samtliga anställda jobbar enligt Vardagsfrids sekretessavtal och använder Svenska stöldskyddsföreningens nyckelrutiner. Givetvis kommer Vardagsfrid att hjälpa till med administration samt Skatteverket för dig som vill ha RUT på fakturan.

Självförsvar

Om du vill träna kampsport för självförsvar finns vissa tekniker som är bättre än andra. Förutom krav maga anses aikido vara den kanske mest effektiva kampsporten för självförsvar. Det här är en relativt modern japansk stil som inte fokuserar på sparkar eller slag. Teknikerna baseras på att använda motståndares aggressivitet, energi samt fart för att använda det mot honom eller henne. Utövare av aikido kommer att ta kontroll över motståndaren eller skjuta alternativt kasta honom eller henne från sig, en kombination som gör denna kampsport mycket effektiv för självförsvar.

Keysi

Keysi är en ny och effektiv kampsport som få hört talats om men många har sett utövas av Batman i ”Dark Knight”-trilogierna. KFM eller Keysi Fighting Method har utvecklats av Andy Norman och Justo Dieguez. Denna kampsport fokuserar på tekniker som är effektiva för att avvärja attacker från flera personer samtidigt. KFM har i mycket baserats på Dieguez egna upplevelser från gatukampstrider i Spanien så detta är en renodlad ”street fighting”-sport.

Men det finns flera andra effektiva kampsporter att välja mellan såsom jiu-jitsu, karate, judo, muay thai och taekwondo.